Khoa Đào tạo quốc tế

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng quốc tế ngày càng cao tại Việt Nam, Khoa Đào tạo Quốc tế (Faculty of International Education) của trường Đại học Nguyễn Trãi đã được thành lập vào Ngày 14/03/2022. Ra đời trong thời điểm nên kinh tế hội nhập năng động nhất, khoa Đào tạo Quốc tế mong rằng sẽ mở ra những hướng đi mới cho giáo dục về việc phát triển mạnh đào tạo hợp tác quốc tế cả hai chương trình là đào tạo đại học và đào tạo sau đại học.

PGS. TS Đặng Đức Sơn- Chủ nhiệm khoa (Đứng thứ 2 bên phải) chụp ảnh cùng GS. TSKH Trần Văn Nhung và TS. Nguyễn Tiến Luận

MỤC TIÊU – TẦM NHÌN

Giúp sinh viên tiếp cận môi trường, kiến thức đào tạo chất lượng cao của các nước tiên tiến trên thế giới. Hình thành nên nguồn nhân lực có kỹ năng, phục vụ cho công cuộc hội nhập, hiện đại hóa đất nước.

Khoa Đào tạo Quốc tế phấn đấu ngày càng hoàn thiện về cơ sở và chất lượng để trở thành một trong những khoa Quốc tế tiên phong trong thời đại mới.

CHỨC NĂNG

Liên kết với các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế để cung cấp cho học viên các chương trình đào tạo đa dạng và đội ngũ giảng viên chất lượng;

Giúp nhà trường thiết lập, tổ chức, thực hiện các dự án, chương trình liên kết đào tạo quốc tế các trình độ: dự bị đại học, thạc sĩ và tiến sĩ;

Tổ chức và phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn dành cho cả sinh viên và giảng viên.

Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế

Đào tạo ngoại ngữ theo nhu cầu của xã hội; tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ; liên kết với các tổ chức có chức năng để sát hạch và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của pháp luật.