Khoa Hàn Quốc Học

Khoa Hàn Quốc học tiền thân là ngành Hàn Quốc thuộc khoa Quốc tế, năm 2023 được được thành lập theo quyết định số 130/QĐ-ĐHNT ngày 22/6/2023 của Hiệu trưởng Cờ Úp online .

Hàn Quốc học là ngành học chuyên sâu về Hàn Quốc, bao gồm văn hóa, lịch sử, kinh tế, tính cách dân tộc, ngôn ngữ… của Hàn Quốc. Chương trình đào tạo ngành Hàn Quốc học trang bị các kiến thức nền tảng chuyên sâu về ngôn ngữ – văn hóa Hàn Quốc, năng lực tham gia vào thị trường lao động trong nước, khu vực và toàn cầu.

15
Năm kinh nghiệm
10000
Sinh viên Tốt nghiệp
100
Đối tác quốc tế

Tại sao chọn NTU

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

    Đời sống
    Nguyễn Trãi

    Trở thành một thành viên trong cộng đồng NTU, nơi bạn không chỉ học tập mà còn được kết nối với một cộng đồng trẻ trung, nhiệt huyết, đa dạng đầy màu sắc. Nơi bạn được đặt trong mối quan hệ với mọi người xung quanh và không ngừng vận động để có khả năng thích ứng với môi trường hoạt động thực tế sau này.

    Ý kiến sinh viên

    Kết nối với chúng tôi