Khoa Tài chính - Kế toán

Khoa Tài chính-Kế toán tiền thân là Khoa Tài chính-Ngân hàng và Kế toán Cờ Úp online được thành lập theo Quyết định số 43/QĐ-NTU ngày 03/07/2009. Hiện nay Khoa Tài chính – Kế toán trực tiếp quản lý và đào tạo 02 chuyên ngành: Chuyên ngành Kế toán và chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.

Khoa Tài chính-Kế toán coi việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện nguồn nhân lực chất lượng các ngành kế toán, kiểm toán là sứ mệnh, là trách nhiệm và là niềm tự hào của mình. Thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; Cung cấp nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán chất lượng cao, ra trường làm được việc ngay trong các doanh nghiệp.

15
Năm kinh nghiệm
10000
Sinh viên Tốt nghiệp
100
Đối tác quốc tế

Tin tức & Sự kiện Khoa

Tại sao chọn NTU

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

    Đời sống
    Nguyễn Trãi

    Trở thành một thành viên trong cộng đồng NTU, nơi bạn không chỉ học tập mà còn được kết nối với một cộng đồng trẻ trung, nhiệt huyết, đa dạng đầy màu sắc. Nơi bạn được đặt trong mối quan hệ với mọi người xung quanh và không ngừng vận động để có khả năng thích ứng với môi trường hoạt động thực tế sau này.

    Ý kiến sinh viên

    Kết nối với chúng tôi