Khoa Quốc tế

Ngày 03/7/2009 theo quyết định 37/QĐ-NTU, Khoa Quốc tế được thành lập và phát triển song hành cùng trường Đại học Nguyễn Trãi. Trải qua hơn 10 năm đào tạo, Là một thành viên chủ chốt của trường Đại học Nguyễn Trãi, khoa Quốc tế có trách nhiệm định hướng các công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy theo định hướng kết nối doanh nghiệp với sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với tôn chỉ chuyên nghiệp- sáng tạo- tinh thần khởi nghiệp.

15
Năm kinh nghiệm
10000
Sinh viên Tốt nghiệp
100
Đối tác quốc tế

Tại sao chọn NTU

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

    Đời sống
    Nguyễn Trãi

    Trở thành một thành viên trong cộng đồng NTU, nơi bạn không chỉ học tập mà còn được kết nối với một cộng đồng trẻ trung, nhiệt huyết, đa dạng đầy màu sắc. Nơi bạn được đặt trong mối quan hệ với mọi người xung quanh và không ngừng vận động để có khả năng thích ứng với môi trường hoạt động thực tế sau này.

    Ý kiến sinh viên

    Kết nối với chúng tôi