Khoa Mỹ thuật ứng dụng

Khoa Mỹ thuật ứng dụng đào tạo chuyên ngành Mỹ thuật công nghiệp, được thành lập theo quyết định số 38/QĐ-NTU, ngày 03/07/2009 theo quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Trãi.

Ngành thiết kế đồ họa: Ngành thiết kế đồ họa được thành lập năm 2010 và phát triển song hành cùng trường Đại học Nguyễ̃n Trãi sau khi có Quyế́t định số́183/QĐ-TTg ngày 5/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường, từ đó đến nay ngành Thiết kế đồ họa đã trưởng thành và phát triển, đào tạo nhiều thế hệ sinh viên.

15
Năm kinh nghiệm
10000
Sinh viên Tốt nghiệp
100
Đối tác quốc tế

Tin tức & Sự kiện Khoa

Tại sao chọn NTU

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

    Đời sống
    Nguyễn Trãi

    Trở thành một thành viên trong cộng đồng NTU, nơi bạn không chỉ học tập mà còn được kết nối với một cộng đồng trẻ trung, nhiệt huyết, đa dạng đầy màu sắc. Nơi bạn được đặt trong mối quan hệ với mọi người xung quanh và không ngừng vận động để có khả năng thích ứng với môi trường hoạt động thực tế sau này.

    Ý kiến sinh viên

    Kết nối với chúng tôi