Khoa Sau Đại học

Khoa Sau đại học được thành lập theo quyết định số 4473/QĐ-BGDĐT ngày 20/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khoa Sau Đại học có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý và phát triển công tác sau đại học của Trường; đồng thời có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị trong Trường mở ngành mới, tổ chức giảng dạy bậc sau đại học và các hoạt động đào tạo chuyên đề sau đại học để thực hiện chiến lược về phát triển quy mô và đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học của Trường.

Khoa còn có nhiệm vụ hoạch định các chiến lược dài hạn về hợp tác đào tạo quốc tế như liên kết đào tạo sau đại học, trao đổi chuyên gia, giảng viên, sinh viên; tìm kiếm các đối tác quốc tế trong đào tạo.

15
Năm kinh nghiệm
10000
Sinh viên Tốt nghiệp
100
Đối tác quốc tế

Tin tức & Sự kiện Khoa

Tại sao chọn NTU

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

    Đời sống
    Nguyễn Trãi

    Trở thành một thành viên trong cộng đồng NTU, nơi bạn không chỉ học tập mà còn được kết nối với một cộng đồng trẻ trung, nhiệt huyết, đa dạng đầy màu sắc. Nơi bạn được đặt trong mối quan hệ với mọi người xung quanh và không ngừng vận động để có khả năng thích ứng với môi trường hoạt động thực tế sau này.

    Ý kiến sinh viên

    Kết nối với chúng tôi